My sister <33

My sister <33

My Sister :$ &lt;3

My Sister :$ <3

مآلگم حقّ فيهہ ، حٺى&#160;: آنفآسهہَ &#8220;$
و هيّ آنفآسسهہَ / ٺرى ملگيّ ˛❥

مآلگم حقّ فيهہ ، حٺى : آنفآسهہَ “$

و هيّ آنفآسسهہَ / ٺرى ملگيّ ˛❥

WHAT IS YOUR EARLIEST HUMAN MEMORY?

I don’t rememebr :$